Auchan
Gdańsk

Rok realizacji: 2016

Zakres wykonanych prac: 

Dostawa i montaż drzwi w ilości 135 szt. w tym:

- drzwi zewnętrzne bezklasowe - 14 szt.

- drzwi zewnętrzne EI60 - 3 szt.

- drzwi drewniane bezklasowe - 30 szt.

- drzwi stalowe bezklasowe - 78 szt.

- drzwi stalowe EI30 - 9 szt.

- drzwi stalowe EI60 - 1 szt.