Budynki Wielorodzinne

Oferujemy drzwi wewnętrzne wejściowe do mieszkań przeznaczone do budynków wielorodzinnych. Drzwi wejściowe różnych kategorii o szerokim wyborze parametrów technicznych takich jak akustyka, antywłamaniowość, ognioodporność, dymoszczelność, odporność na różnice klimatyczne.

Wszystkie proponowane przez nas drzwi spełniają rygorystyczne wymogi stawiane drzwiom wewnętrznym wejściowym tj. zgodnie z wymaganiami ochrony przed hałasem w budynkach wielorodzinnych posiadają izolacyjność akustyczną na poziomie RA1  =  25 dB lub wyższą RA1  =  30-35 dB, mają 3 lub 4 klasę wytrzymałości mechanicznej wg PN EN 1192 i potwierdzoną w badaniach szczelność. Szczególnie ten ostatni parametr jest istotny, ponieważ wskazuje na to, że drzwi nie będą przepuszczały nadmiernie powietrza i co za tym nie będzie strat ciepła z mieszkania.

Wymiary drzwi wewnętrznych wejściowych są zgodnie z wymogami określonymi w  § 75 pkt. 2 i § 9 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).

Do drzwi wejściowych możliwe jest zamówienie szerokiej gamy drzwi wewnątrzlokalowych w różnych wzorach i o różnej konstrukcji,  w wykończeniu dostosowanym do wymogów i oczekiwań użytkownika.

Nasza oferta jest kompleksowa, dostosowana cenowo do każdego typu obiektu i zawiera następujące typy drzwi:

Drzwi wewnętrzne wejściowe dla budownictwa komunalnego
Drzwi wewnętrzne wejściowe klasy standard
Drzwi wewnętrzne wejściowe klasy premium
Drzwi wewnętrzne wejściowe antywłamaniowe
Drzwi wewnętrzne wejściowe przeciwpożarowe
Drzwi wewnątrzlokalowe
Drzwi do garaży podziemnych i kotłowni
Drzwi do komórek lokatorskich i piwnic
Zobacz zdjęcia realizacji
Przykładowe realizacje