Hotel Faros
Gdańsk

Rok realizacji: 2015

Zakres wykonanych prac: 

Dostawa i montaż drzwi w ilości 82 szt. w tym:

- drzwi wejściowe do pokoi Rw 32dB - 28 szt.

- drzwi drewniane łazienkowe - 28 szt.

- drzwi drewniane bezklasowe - 18 szt.

- drzwi drewniane EI30 - 7 szt.

- drzwi metalowe bezklasowe - 1 szt.