Hotel Marriott Renaissance Kiev
Kijów

Rok realizacji: 2012

Zakres wykonanych prac: 

Opracowanie dokumentacji technicznej drzwi wejściowych do pokoi hotelowych oraz drzwi łazienkowych wg wytycznych projektantów wnętrz oraz dostawa i montaż drzwi do pokoju pokazowego.