Vesta cafe

Seminarium ITB
03.11.2012

Mocną stroną firmy Vestatechnika jest nasza doskonała znajomość prawa budowlanego. Daje nam to możliwość fachowego doradztwa w dziedzinie drzwi oraz oferowanie bezpiecznego i spełniającego wszystkie wymogi prawne produktu. Jest to dla nas kluczowy element naszej działalności, dlatego świadomi zbliżających się w lipcu 2013 roku poważnych zmian w wymogach dla wyrobów budowlanych, które zostaną wprowadzone do prawa budowlanego uczestniczyliśmy w seminarium pt. Wyroby budowlane – Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu (CPR) organizowanym przez Instytut Techniki Budowlanej.

Uczestnictwo w tak prestiżowym seminarium na, którym prelegentami byli najwyższej klasy specjaliści z Instytutu Techniki Budowlanej i Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dało nam szeroką wiedzę na temat szczegółów przewidywanych zmian w znowelizowanym prawie budowlanym.

Szczególnie ważną informacją dla naszych klientów jest fakt, że znikną deklaracje zgodności na drzwi, a pojawią się w to miejsce deklaracje właściwości użytkowych oraz to, że poszczególne części obiektu budowlanego (w tym drzwi) muszą nadawać się do użycia zgodnie z ich zamierzonym zastosowaniem, przy czym dotyczy to w szczególności zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, przez cały cykl życia tych obiektów. To wiąże się z koniecznością uzyskania od producenta lub dostawcy nowych bardziej szczegółowych dokumentów dopuszczających wyrób do sprzedaży.

W przygotowywanym projekcie nowelizacji ustawy będą określone także obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu i udostępnianych na rynku na podstawie krajowej deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania znakiem budowlanym.