Vesta cafe

VESTATECHNIKA w szeregach Konfederacji firm branży budowlanej Ukrainy
01.03.2013

Tak, to prawda. Nasze starania zostały uwieńczone sukcesem i oto właśnie przystąpiliśmy do niewątpliwie elitarnej Konfederacji Firm Branży Budowlanej Ukrainy. Jest to dla nas duże wyróżnienie, ponieważ mamy pełną świadomość, jak odpowiedzialne zadania ciążą na tej organizacji, a także na jej poszczególnych członkach. Konfederacja bowiem ma bezpośredni wpływ na tworzone na Ukrainie prawo w zakresie budownictwa w postaci zgłaszanych projektów ustaw oraz czynnego udziału w posiedzeniach komisji parlamentarnej ds. budownictwa. W tym kontekście warto podkreślić, że zrzesza ona wyłącznie firmy branży budowlanej, które wyróżnia wysoki profesjonalizm oraz zweryfikowana i potwierdzona wiedza techniczna.

W chwili obecnej, będąc członkiem konfederacji, mamy bezpośredni dostęp do najnowszych informacji na temat rynku budowlanego Ukrainy. To otwiera przed nami nowe perspektywy biznesowe, bowiem sukcesywnie poznajemy plany inwestycyjne tego kraju. Mamy też, tak cenny, bezpośredni kontakt z właścicielami ukraińskich firm deweloperskich i budowlanych.